Colofon

Uitgever

Niek Petstra

Redactieteam

Gonnie Petstra

Shanna van Namen

Media Adviseur Elisabeth Lopes Escudeiro

H&B Multimedia BV

Vlotbrugweg 1b

1332 AE Almere

088-44 55 931

info@ua.nl

www.ua.nl

Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de onder auteursnaam opgenomen artikelen of van de advertenties.

Bij deelname aan winacties wordt er akkoord gegaan met de algemene voorwaarden.