Anti-, pre-, pro-, post- en synbiotica

Het zijn nogal wat termen en ze worden nogal eens door elkaar gehaald. Weet jij precies wat ermee bedoeld wordt? Lees het artikel over de verschillende vormen.

image

Sekseverschillen en medicijnen

In april 2021 organiseerde de Vereniging van Jonge Apothekers (VJA) een online congres dat geheel in het teken stond van man-vrouwverschillen in de (farma -ceutische) zorg.

Volgens de congresorganisatie is het onderwerp man-vrouw -verschillen onterecht onderbelicht in de gezondheidszorg. Getuige ook de huidige actualiteiten omtrent covid en sekse verschillen. Mannen en vrouwen zitten biologisch anders in elkaar, ziektesymptomen kunnen verschillen en ook de (bij)werking van geneesmiddelen is niet altijd gelijk. De congrescommissie – bestaande uit onderstaande apothekers – wilde bewust wording creëren en handvatten bieden voor in de dagelijkse praktijk. Dat dit gelukt is, blijkt uit de evaluatie onder de aanwezigen: het congres werd ervaren als een zeer leerzame dag met interessante sprekers. Jij kunt het verslag van dit congres hier teruglezen. Daarnaast zal er in komende UA edities meer aandacht zijn voor sekseverschillen en (farma ceutische) zorg. Een farmacieprofessional zoals jij, kan een bijdrage leveren aan de optimalisatie van seksespecifieke farmacotherapie.

image