ABONNEREN

UA thuis ontvangen? Dat kan!


Ontvang jij UA nog niet thuis? Vraag bij je werkgever of je aangemeld kunt worden of stuur een e-mail aan info@ua.nl. Dit zijn de mogelijke abonnementsvormen:

1. Met een collectief apotheekabonnement De apotheek kan een collectief abonnement nemen voor € 55,- per 20 medewerkers per jaar. Dan ontvangen die 20 medewerkers UA thuis. De apotheker vraagt een collectief abonnement aan op www.ua.nl, onder Abonneren. Daarna ontvangt de apotheker een code om medewerkers aan te melden via een beveiligde website. 2. Met een privéabonnement Heeft jouw apotheek geen collectief abonnement? Dan kun je een privéabonnement afsluiten voor € 19,50 per persoon per jaar.


Over het UA abonnement

Het vakblad UA is Uitsluitend voor Apothekersassistenten, farmaceutisch consulenten en -managers. Het abonnement wordt telkens afgesloten voor een kalenderjaar. Afmelden voor een nieuw kalenderjaar kan tot 31 december van het lopende jaar.